Cao Lê Hà Trang

Cao Lê Hà Trang

Tên thật: Cao Lê Hà Trang
Sinh: 23/02/2005
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Cao Lê Hà Trang
Video Cao Lê Hà Trang
Ca sĩ Nhạc Thiếu Nhi