Bruno Mars

Bruno Mars

Tên thật: Peter Gene Hernandez
Sinh: 8/10/1985
Quốc gia: United Kingdom
Bài Hát Bruno Mars
Video Bruno Mars
Ca sĩ Âu Mỹ