Bảo Anh

Bảo Anh

Tên thật: Nguyễn Hoài Bảo Anh
Sinh: 03/09/1992
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Bảo Anh
Video Bảo Anh
Ca sĩ Nhạc Trẻ