Anh Tú (The Voice)

Anh Tú (The Voice)

Tên thật: Nguyễn Anh Tú
Sinh: 30/05/1992
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Anh Tú (The Voice)
Video Anh Tú (The Voice)
Ca sĩ Nhạc Trẻ