Alan Menken

Alan Menken

Tên thật: Alan Menken
Sinh: 22/7/1949
Quốc gia: United States
Bài Hát Alan Menken
Ca sĩ Hòa Tấu