50 Cent

50 Cent

Tên thật: Curtis James Jackson III
Sinh: 06/06/1975
Quốc gia: United States
Bài Hát 50 Cent
Video 50 Cent
Ca sĩ Âu Mỹ