Hoàng Hải

Tiếng Mưa

-

Hoàng Hải

,

Khắc Hiếu

,

Nguyễn Minh Sơn

,

Lương Ngọc Châu

,

Tạ Trung Dũng

Sáng tác: Nguyễn Minh Sơn
Listen onListen on
Lời bài hát Tiếng Mưa
Chưa có lời bài hát!
! Báo lỗi bài hát này
Chia sẻ:
Facebook Twitter SMS
URL:
Bài Hát Hoàng Hải
Video Hoàng Hải
Gợi ý bài hát