Lưu Đức Hoa

一起走过的日子/Những Tháng Ngày Cùng Nhau/Tình Nhạt Phai

-

Lưu Đức Hoa

Sáng tác: Đang cập nhật
Listen onListen on
Lời bài hát 一起走过的日子/Những Tháng Ngày Cùng Nhau/Tình Nhạt Phai
邰正宵 - 情刘德华 - 一起走过的日子
tái zhèng xiāo - qíng liú dé huá - yī qǐ zǒu guo de rì zǐ
如何面对 曾一起走过的日子
rú hé miàn duì céng yī qǐ zǒu guo de rì zǐ
现在剩下我独行 如何让心声一一讲你知
xiàn zài shèng xià wǒ dú xíng rú hé ràng xīn shēng yī yī jiǎng nǐ zhī
从来无人明白我 唯一你给我好日子
cóng lái wú rén míng bái wǒ wéi yī nǐ gěi wǒ hǎo rì zǐ
有你有我有情有生有死有义
yǒu nǐ yǒu wǒ yǒu qíng yǒu shēng yǒu sǐ yǒu yì
多少风波都愿闯 只因彼此不死的目光
duō shǎo fēng bō dū yuàn chuǎng zhǐ yīn bǐ cǐ bù sǐ de mù guāng
有你有我有情有天有海有地
yǒu nǐ yǒu wǒ yǒu qíng yǒu tiān yǒu hǎi yǒu dì
不可猜测总有天意 才珍惜相处的日子
bù kě cāi cè zǒng yǒu tiān yì cái zhēn xī xiāng chù de rì zǐ
道别话亦未多讲 只抛低这个伤心的汉子
dào bié huà yì wèi duō jiǎng zhǐ pāo dī zhè gè shāng xīn de yì zǐ
沉沉睡了 谁分享今生的日子
chén chén shuì le shuí fēn xiǎng jīn shēng de rì zǐ
活着但是没灵魂 才明白生死之间的意思
huó zháo dàn shì méi líng hún cái míng bái shēng sǐ zhī jiān de yì sī
情浓完全明白了 才甘心披上孤独衣
qíng nóng wán quán míng bái le cái gān xīn pī shàng gū dú yī
有你有我有情有天有海有地
yǒu nǐ yǒu wǒ yǒu qíng yǒu tiān yǒu hǎi yǒu dì
当天一起不自知 分开方知根本心极痴
dāng tiān yī qǐ bù zì zhī fēn kāi fāng zhī gēn běn xīn jí chī
有你有我有情有生有死有义
yǒu nǐ yǒu wǒ yǒu qíng yǒu shēng yǒu sǐ yǒu yì
只想解释当我不智 如今想倾诉讲谁知
zhǐ xiǎng jiě shì dāng wǒ bù zhì rú jīn xiǎng qīng sù jiǎng shuí zhī
剩下绝望旧身影 今只得千亿伤心的句子
shèng xià jué wàng jiù shēn yǐng jīn zhǐ dé qiān yì shāng xīn de jù zǐ
剩下绝望旧身影 今只得千亿伤心的句子
shèng xià jué wàng jiù shēn yǐng jīn zhǐ dé qiān yì shāng xīn de jù zǐ
Xem toàn bộ ▼
! Báo lỗi bài hát này
Chia sẻ:
Facebook Twitter SMS
URL:
Bài Hát Lưu Đức Hoa
Video Lưu Đức Hoa
Có Thể Bạn Thích