SISTAR19

Ma Boy

-

SISTAR19

Sáng tác: Đang cập nhật
Listen onListen on
Lời bài hát Ma Boy
Let's go S.I.S.T.A.R, Sistar
Baby stop breakin' my heart
You heard me
No more next time
I hope you got that boy
Hey girls It's gon' be alright
Hey boys Better make it right
Hey girls We got ya back
말하지 않아도 알 수 있다 했잖아
내 맘 어떤지 넌 알고 있겠지
그래서 믿고 참고 기다렸지
혼자 두지 않겠다고 했잖아
약속했었지 손가락 걸었지
그런데 왜 또 거짓말을 해
사랑한다는 말 그리 어렵니
한마디 말이면 되는걸
너 자꾸 변해가 나도 이젠 조금
지쳐가 Oh Oh
시간이 갈수록 더 모르겠어
좋아질수록 나는 더 아픈데
날 좀 바라봐
Oh Ma Boy Oh Ma Boy Baby
니가 무슨 사랑을 알아
내 맘만 아파
Oh Ma Boy Oh Ma Boy Baby
니가 어떻게 내 맘을 알아
Don't let me down Boy
너 때문에 내가 미쳐
why try'n play games with me?
너로 인해 하루에도 나는 몇 번씩
UP & DOWN, Don't let me down,
난 울어 매일 밤 No No
Stop breakin' ma heart
너는 내 기분도 모르고 눈 돌려
What I got what you lookin’for
한 눈 팔지마 이게 내 마지막 경고
oh, no
This gon' be the last time
사랑한다는 말 그리 어렵니
한마디 말이면 되는걸
너 자꾸 변해가 나도 이젠 조금
지쳐가 Oh Oh
시간이 갈수록 더 모르겠어
좋아질수록 나는 더 아픈데
날 좀 바라봐
Oh Ma Boy Oh Ma Boy Baby
니가 무슨 사랑을 알아
내 맘만 아파
Oh Ma Boy Oh Ma Boy Baby
니가 어떻게 내 맘을 알아
Don't let me down Boy
Woo Boy 더 좋아질수록 Woo Boy
아픈 내 맘을 아니 너
내 맘에 작은 속삭임 때론 나를
보는 따뜻한 눈길
그거 하나면 되 오직 너만 원해
아직도 너만 내 맘 모르잖아
Oh Ma Boy Oh Ma Boy Baby
니가 무슨 사랑을 알아 내 맘만 아파
Oh Ma Boy Oh Ma Boy Baby
니가 어떻게 내 맘을 알아
Don’t let me down Boy
Ma Boy
Xem toàn bộ ▼
! Báo lỗi bài hát này
Chia sẻ:
Facebook Google+ Twitter SMS
URL:
Bài Hát SISTAR19
Video SISTAR19
Có Thể Bạn Thích