Lưu Đức Hoa

回家的路 / Con Đường Về Nhà (Thất Cô OST)

-

Lưu Đức Hoa

Sáng tác: Đang cập nhật
Listen onListen on
Lời bài hát 回家的路 / Con Đường Về Nhà (Thất Cô OST)
回家的路 数一数一生多少个寒暑
数一数起起落落的旅途 多少的笑 多少的哭
回家的路 数一数一年三百六十五
歌曲封面
歌曲封面
数一数日子有哪些胜负 又有哪些满足
回家吧 幸福
幸福 能抱一抱父母
说一说 羞涩开口的倾诉
灯火就在 不远阑珊处
回家吧 孤独
孤独 还等待著安抚
脱下那 一层一层的戏服
吹开心中的雾
回家的路 数一数 一年快乐的次数
数一数 一天脾气的起伏 什么是贫 什么是富
回家的路 数一数 岁月流走的速度
数一数 一生患难谁共处 一切慢慢清楚
回家吧 幸福
幸福 能抱一抱父母
说一说 羞涩开口的倾诉
灯火就在 不远阑珊处
回家吧 孤独
孤独 还等待着安抚
脱下那 一层一层的戏服
吹开心中的雾
回家吧 幸福
幸福 能抱一抱父母
说一说 羞涩开口的倾诉
灯火就在 不远阑珊处
回家吧 孤独
孤独 还等待着安抚
脱下那 一层一层的戏服
吹开心中的雾
回家的路 拍一拍肩上沾染的尘土
再累也一样坚持的脚步 回家真的幸福
Xem toàn bộ ▼
! Báo lỗi bài hát này
Chia sẻ:
Facebook Twitter SMS
URL:
Bài Hát Lưu Đức Hoa
Video Lưu Đức Hoa
Có Thể Bạn Thích