Nhậm Nhiên

Bại Tướng (败将)

-

Nhậm Nhiên

Sáng tác: Đang cập nhật
Listen onListen on
Lời bài hát Bại Tướng (败将)
Shì nǐ chuǎng jìnle wǒ de shìjiè
cóngróng de dēng shàng wángwèi
nǐ yào de wǒ dou gěi
bùguǎn ài de zhēn wěi bùgù yīqiè

shì wǒ chénjìn zài mǒu zhǒng fēnwéi
xiào zìjǐ nàme bēiwéi
chénfú zài nǐ de měi
yǐwéi ài yǒu nàme yīdiǎn jīhuì

bài gěi huíyì bài gěile nǐ
qǐ shǒu wú huí fúle zìjǐ
shì shéi xiǎngshòu bèi ài xūróng dì měilì

bài zài àiqíng ràng rén zháomí
dāngjúzhěmí yǒu hé guānxì
bàijiàng de shāngxīn miè bùliǎo jìyì wǒ shū nǐ yíng

rén sànle wǒ hái bù kěn lí wèi
dé bù dào de zǒng zuìměi
shì wǒ tài zì yǐwéi
nǎ tiān nǐ huì chūxiàn wǒ zhēn yǐwéi

bài gěi huíyì bài gěile nǐ
qǐ shǒu wú huí fúle zìjǐ
shì shéi xiǎngshòu bèi ài xūróng dì měilì

bài zài àiqíng ràng rén zháomí
dāngjúzhěmí yǒu hé guānxì
bàijiàng de shāngxīn miè bùliǎo jìyì wǒ shū nǐ yíng

bài jǐ zìjǐ shūle zhè jú
méiyǒu běnlǐng chéngjiù àiqíng
gǎnxiè nǐ de huíyì bìng méiyǒu guài nǐ

xìnle àiqíng wéinán zìjǐ
yòu hébì qù zhuī gēnjiū dǐ
bàijiàng shì zìjǐ yòng jìn le lìqì xiào xiào éryǐ
Xem toàn bộ ▼
! Báo lỗi bài hát này
Chia sẻ:
Facebook Twitter SMS
URL:
Bài Hát Nhậm Nhiên
Video Nhậm Nhiên
Có Thể Bạn Thích